Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại – Amour Bakery

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ cũng như sản phẩm của cửa hàng thông qua phương thức liên hệ tại website

Bước 2: Tìm hiểu sự việc và xác định nguyên nhân, vấn đề khiếu nại

Bước 3: Trong vòng 2h kể từ khi tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm của Amour Bakery đưa ra giải pháp và trao đổi trực tiếp với khách hàng về vấn đề gặp phải

Bước 4: Theo dõi kết quả và chăm sóc khách hàng

Thời gian tối đa giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 2 giờ  làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.

Shopping Cart (0)

No products in the cart.